ΚΑλΟΚαρδι


Τι είναι το Σχέδιο ΚΑλΟΚαρδι

Το Σχέδιο ΚΑλΟΚαρδι είναι μία πρόκληση.

Πρόκληση τόσο για εμάς όσο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας,. που θέλουμε από κοινού να υλοποιήσουμε ένα τεκμηριωμένο, εναλλακτικό και βιώσιμο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού, με επίκεντρο τα ίδια τα υποκείμενα του σχεδιασμού,


Με καινοτόμα μεθοδολογία και με νέες διαδικασίες που στόχο έχουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της ανακοπής της διαρθρωτικής κρίσης, το Σχέδιο ΚΑλΟΚαρδι υποστηρίζει στρατηγικές που θα δημιουργούν θετικές δυναμικές στην οικονομία και την κοινωνία της Καρδίτσας.

Κρίσιμη προτεραιότητα στην προσέγγιση μας είναι η επανεκκίνηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η ισόρροπη ανάπτυξη των διαφορετικών τομέων της οικονομίας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τόπων-οικονομιών-κοινωνιών.

Για τον λόγο αυτό εστιάζουμε στο μικρότερο χωρικό επίπεδο, υιοθετώντας και εντάσσοντας νέα εργαλεία στον Στρατηγικό Σχεδιασμό. Εργαλεία, όπως την «Ταυτότητα Περιοχής», τα «Κοινά» και την «Κυκλική Οικονομία», για την ουσιαστική υποστήριξη ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν σημαντικά οι παραγωγικοί τομείς των οικονομιών και η επιτόπια αύξηση της προστιθέμενης αξίας.

Η Καρδίτσα αναδεικνύεται ως ιδιαίτερης σημασίας χωρική ενότητα που αντιμετωπίζει με αξιόλογο τρόπο τις δυσκολίες της κρίσης.

Για τον λόγο αυτό βάζουμε τα δυνατά μας και προχωράμε!


Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη ενός εναλλακτικού, σύγχρονου, ρεαλιστικού και βιώσιμου Στρατηγικού Σχεδίου για την Καρδίτσα, θα υλοποιηθεί με τη συνέργεια:

-        των Φορέων της Έρευνας,
-        της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
-        των Τοπικών Επιχειρήσεων,
-        της Κοινωνίας των Πολιτών και
-        των ΠολιτώνΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λογοτεχνικό Περιοδικό ‘ΔΙΑΒΑΖΩ’: 461 τεύχη του ελεύθερα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή