Ποιοι Είμαστε

Μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό Μοντέλο Ανάπτυξης;
Εμείς απαντάμε πως ΝΑΙ!

Έργο του Αιμίλιου Δημητριάδη

Οι άνθρωποι του LOCALidY είμαστε μία ομάδα ερευνητών και ενεργών πολιτών, που μοιραζόμαστε έναν κοινό φιλόδοξο στόχο: να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος –φυσικού, αστικού, κοινωνικού και οικονομικού- μέσα στο οποίο θα συμβιώνουμε όλοι μας αρμονικά.

To LOCALidY είναι η εξέλιξη της σύμπραξης «Εργαστήρι  Συμμετοχικού  Σχεδιασμού με βάση τα Κοινά» το οποίο είχε δημιουργηθεί από την Ομάδα Πολιτών που συναντηθήκαμε και συνδημιουργήσαμε από τον Οκτώβρη του 2017, στο Φεστιβάλ των Κοινών.

Με καινοτόμα μεθοδολογία και νέες διαδικασίες προτείνουμε λύσεις που μπορούν λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της ανακοπής της διαρθρωτικής κρίσης.

Πιστεύουμε πως οι δυναμικές των Κοινών και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν λειτουργούν ως «ασπιρίνη», δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας εργαλεία της «Οικονομίας των Φτωχών», όπως συνηθίζει να τα αντιμετωπίζει ο Κεντρικός Σχεδιασμός. Αξιολογούμε ότι εντάσσονται στους βασικούς πυλώνες για τη διατύπωση ενός στρατηγικού σχεδίου εξόδου από την κρίση και ανάπτυξης κοινωνίας και οικονομίας.

Υποστηρίζουμε στρατηγικές που δημιουργούν θετικές δυναμικές στους τόπους και ενισχύουν υγιή «Οικοσυστήματα», λειτουργικές Δικτυώσεις και διεργασίες «Κυκλικής Οικονομίας».

Στους στόχους μας εντάσσονται η τεκμηρίωση και η υλοποίηση συγκεκριμένων Στρατηγικών Σχεδίων «από τα κάτω», ο συμμετοχικός σχεδιασμός, η επανεκκίνηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η ισόρροπη ανάπτυξη των διαφορετικών τομέων της οικονομίας και η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων τόπων-οικονομιών-κοινωνιών.

Επιλογή μας αποτελεί η υιοθέτηση εργαλείων των «Κοινών» και της «Ταυτότητας Περιοχής» για την ουσιαστική υποστήριξη ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν σημαντικά οι παραγωγικοί τομείς, με στόχο πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα και επιτόπια ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας.

Επιδίωξή μας η ουσιαστική υποστήριξη  του έργου μας μέσα από τη δικτύωση Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, και Φορέων της Έρευνας, καθώς και η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων στους μικρο-τόπους και τις μικρο-κοινωνίες, στα υποκείμενα δηλαδή των Σχεδιασμών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λογοτεχνικό Περιοδικό ‘ΔΙΑΒΑΖΩ’: 461 τεύχη του ελεύθερα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή